Cieľ

Cieľom našej skupiny je vytvorenie predikčného modelu pre súťaž NetflixPrize.com. Jadrom našeho predikčného modelu budú fuzzy kognitívne mapy a fuzzy množiny.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License