Collaborative Filtering

Pri tomto spôsobe odporúčania sa obsah viaže na základe preferencií používateľov. Zvyčajne
sa sleduje, ktoré položky sa používateľovi "páčia rovnako". Na základe toho je možné
previazať obsah. Napr. mne sa môže páčiť film Statočné srdce a taktiež Patriot. Nie je však
jasné či sú zviazané pomocou hlavného hrdinu (Mel Gibson), alebo obdobia (historické)
alebo témy (boj za nezávislosť), alebo aj ich kombináciou čí úplne inými faktormi. Celé
previazanie sa robí na základe používateľových preferencií, čo pri väčších množstvách
preferencií od rôznych používateľov vedie k vytváraniu rôznych vzorov.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License