Content Based Filering

Pri tomto type odporúčania sa obsah viaže pomocou rôznych príznakov. Napr. pri filme
môže byť previazanie na iné filmy pomocou žánru, hercov atď. Niekedy však môže byť ťažké
získať alebo určiť príznaky na základe ktorých by sa mal obsah viazať. Ako napríklad určíme,
že film je dobrý?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License